Kleskompaniet tilbyr en totalpakke for å forenkle administrasjon av supporterutstyr for idrettslag og organisasjoner. Supporterpakken inneholder

Stort utvalg av klær

Gjennom våre forhandleravtaler kan vi tilby et stort sortiment av ulike klesplagg. Ditt lag eller forening velger hvilke(n) type klær som ønskes i avtalen basert på Supporterpakkekatalogen.

Design og trykk

Dere velger om dere kun ønsker logo, kun tekst eller logo og tekst på supporterutstyret. Vi bistår med design og trykkfiler, som vi leverer til våre faste partnere for trykking på de klærne som er valgt.

Salg av produkter

Supporterpakken har tre alternativer for salg av klærne valgt i supporterpakken; foreningen selger varene selv, kleskompaniet selger varene via nettbutikken kleskompaniet.no, eller en kombinasjon av disse.

Foreningen selger selv

Foreningen kan få utstyret levert til seg, og videreselge artiklene via egen forening (kiosk, kampdag, stand). Ved egen distribusjon kjøper foreningen løs supporterpakken for 15% påslag på kleskompaniets innkjøpspris.

Salg via kleskompaniet.no

Supporterutstyret kan selges via vår nettbutikk på kleskompaniet.no. Idrettslaget/foreningen får en egen produktside under produktserien “Supporterne”, og kan bruke denne linken for å vise sine supportere produktene.  Vi benytter våre distribusjonskanaler for utsending. Foreningen betaler ikke noe påslag på disse produktene. Kleskompaniet legger påslaget i nettbutikken, og kundene (supporterne) betaler påslaget.

Kombinasjonsløsning

Deler av supporterpakken leveres til foreningen for eget salg, mens resten av produktene selges via nettbutikken. Foreningen får kun 15% påslag på de produktene i supporterpakken de velger å selge selv.

Prismodell

Avhengig av valgt løsning for videresalg, betaler foreningen kun kleskompaniets partnerpriser pluss mva. For produkter foreningen selger selv, legges et påslag på 15% på kleskomaniets partnerpriser pluss mva. for å godtgjøre tapt fortjeneste av salg via nettbutikk.

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om Supporterpakken? Last ned produktarket eller et priseksempel for mer informasjon. Send gjerne en e-post til hallo@kleskompaniet.no dersom du har spørsmål eller henvendelser angående supporterpakken.